Ətlik toyuqların əsas tələblərinin ödənilməsi və çatışmazlıqlar

Toyuqların əsas tələbatlarına hərəkət etmək, eləcə də qaçmaq,tullanmaq, yaxud uçmaq, istirahət etmək, qrup şəklində yaşayış vəbədənə qulluq aiddir. Bundan əlavə müxtəlif qida maddələrini əldə etməvə yemin qəbulu ilə bağlı saxlanma üsulu, eləcə də yeri eşələmək, nəcisifraz etmək, lələklərinə qulluq və qida maddələrinin hissələrinin dimdiyiilə götürülməsi kimi hallar aiddir. Bu normal Read more…

İnkubator sekli

İnkubator Baku: Ölkəmizdə inkubator istifadəsi

İnkubator, yumurtaların və ya digər canlı növünün optimal şərtlərdə yetişməsinin təmin edildiyi bir cihazdır. Bu cihazlar, səs təsiri, temperatur, nem və hava sirkulyasiyası kimi bir neçə inkübasiya parametrini tənzimləyə bilən, kontrollu mühitlər yaradır. Inkubatorlar, yumurtaların yumurtlayıcıdan alındıqdan sonra təzələnməsi, döl tutulması və ya tədqiqat məqsədləri üçün istifadə edilə bilər.İnkubator Azərbaycanda Read more…

İnkubator sekli

İnkubator quraşdırılması və təmir edilməsi

İnkubatorlar, yumurtaların optimal şəraitdə inkubasiya (qurudulma) prosesini təmin edərək yumurtaların çatışıqlığını və yumurtadan çıxan quşların sağlamlığını təmin edən cihazlardır (İnkubator alqı-satqısı üçün klik edin). İnkubator quraşdırılması prosesi aşağıdakı adımlardan ibarətdir: Doğru inkubatorun seçilməsi: İnkubator quraşdırılması üçün doğru inkubatoru seçmək, quş növünə, inkubasiya həcminə, istifadəçinin tələblərinə və maliyyə imkanlarına uyğun olmalıdır. Read more…

Gübrələr

Gübrələr torpağa və ya bitkilərə onların böyüməsini və sağlamlığını yaxşılaşdırmaq üçün əlavə edilən maddələrdir. Onlar üzvi və qeyri-üzvi materiallar da daxil olmaqla müxtəlif formalarda ola bilər və həm kənd təsərrüfatında, həm də bağçılıq şəraitində istifadə olunur. Bu mətndə biz müxtəlif gübrə növlərini, onların necə işlədiyini, faydaları və çatışmazlıqlarını müzakirə edəcəyik. Read more…

Ən yaxşı toyuq cinsləri

1. ARAUCANA Araucana cinsinin mavi və ya yaşılımtıl yumurta qoymaq xüsusiyyəti davam etdi və indi seleksiyaçılar populyasiyanın fiziki quruluşunu standartlaşdırmağa və onları bir cins kimi tanımağa çalışırlar. Araucanaların bəziləri tikanlı idi və bəzi maraqlı qulaqları vardı. Gələcəkdə bu quşların həm iqtisadi, həm də dekorativ xüsusiyyətləri ilə maraqlı bir cins yetişdirilməsi Read more…

Quş əti istehsalı üçün istifadə olunan mexanizm və avadanlıqlar

Quş əti istehsalı prosesi, quşların uygun şəkildə kəsilməsi ilə başlayır. Bu, insan sağlığı üçün təhlükəli ola biləcək bəzi orqanların, qan damarlarının və sinirlərin zərərsizləşdirilməsi mənasına gəlir. Kəsilmə: Quşların kəsilməsi üçün ən müasir mexanizmlər əllər ilə kəsinti, otomatik kəsici vəziyyətində olan təçhizatlar, bıçaqlar və tərk edilmiş istehsal mexanizmləri olur. Kəsinti və Read more…

Quş ətinin tərkibi

Quş əti yüksək qidalılıq dəyərinə malik yeyinti məhsuludur, beləyüksək qidalılıq dəyərinə malik olması bilavasitə quş ətinin kimyəvi tərkibi iləəlaqədardır. Belə ki, quş ətinin tərkibində insan orqanizmi tərəfindən asanlıqlahəzm olunan zülallar, yağlar, vitaminlər, mineral maddələr və karbohidratlarvardır. Quş ətini təşkil edən bu maddələr quş ətini keyfiyyətininformalaşmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Zülallar: Belə Read more…

Toyuq yetiştirilməsi.

Bu işin inkişafında qabaqda duran birinci məsələ hinin tikilməsidir. Toyuqlar üçün qəfəsləri müxtəlif fabrik və sexlərdə ala və ya özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Ən əsası çalışmaq lazımdır ki, bu qəfəslər lazımi qədər möhkəm olsun, içəridə isə temperatur qəşda da 17 dərəcədən aşağı olmasın. Buna görə içəri divarlar yaxşı isidilməlidir. 17 Read more…

Qaz ətinin faydaları

Qaz əti, protein, yağ, vitamin və minerallar açısından zəngin bir mənbədir. İnsan orqanizmi üçün vacib olan bir neçə amino asitləri də təchiz edir. Qaz əti, diabetlilər üçün düşük qan şəkəri səviyyəsinə və sindirim sisteminin düzgün işləməsinə kömək edir. Digər quş məhsullarına nəzərən qaz ətinin faydaları daha çoxdur. Qaz ətinin faydaları: Read more…

Quş əti istehsalı – quş ətinin alınması və saxlanılması, istehsala hazırlanması.

Quş əti istehsalı, ən çox qaz, dəvəcanı və toy quşları kimi əti çox istifadə edilən quş növləri üzərindən aparılır. İstehsal prosesi, əti hissələrinin kəsilməsi, qoxusunun alınması və hazırlanması, ardından da ambalajlanması və dəhlizlərə yerləşdirilməsi ilə həyata keçirilir. Quş əti istehsal prosesləri: İstehsal prosesi əsasən müxtəlif mərhələlərdən ibarətdir: 1) Quş əti Read more…