Yem materialları və quş yemi istehsal xərclərinin əsas hissəsini təşkil edir. İstehsalın maya dəyərini azaltmağın yollarından biri də quş əti istehlak edərkən yem israfının qarşısını almaqdan ibarətdir ki, quşların yumurtlayan toyuqlarda daha çox yem istehlak etməsi və böyümə sürətini artırması, eyni zamanda yem israfının qarşısının alınmasıdır. .bir

Düzgün qidalanma həm yemləmə növü, həm də quşun yemə çıxışı baxımından çox vacibdir. İdeal qidalandırıcı həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə quşun ehtiyac duyduğu qidanı təmin etmək üçün uyğun olmalıdır. Quş üçün optimal rifah və rahatlıq səviyyəsinin yaradılması, istehlakda rəqabət nəticəsində stress yaratmamaq və qida çatışmazlığına səbəb olmamaq, yemin bütün sürüdə vahid paylanmasını təmin etmək.Həmçinin qida israfını azaldır, fiziki ziyan vurmur.

quş və yemin göbələk və quş qığı ilə çirklənmə riskini azaldır.Yemləyicinin növü ilə yanaşı, hər bir quş üçün ayrılan yem yeri də çox önəmlidir.Yemlənmə yeri kifayət etmədikdə quşun yemə çıxışı məhdudlaşdırılacaq və istehlak edilən qida miqdarının azalması ilə əlaqədar quşun böyümə sürəti məhdud olacaq və sürünün vahidliyi uyğun olmayacaq.

Yemin paylanması üsulu və qidalandırıcıların quşlara yaxınlığı elə tərtib edilməlidir ki, o, asan çıxışla yanaşı, ən az tullantıya malik olsun. Uyğun yemi seçməklə və bəsləyicilər arasındakı məsafəni standartlaşdırmaqla, quşlar qidalandırıcıdan ehtiyac duyduqları yemi asanlıqla ala bilərlər ki, bu da onların böyüməsinə böyük təsir göstərəcək və ümumi quş xəstəliklərinin qarşısını alacaqdır.

Quşçuluq sənayesində mal-qara və ev quşlarının yem ehtiyaclarını ödəmək üçün hər cür yem qabları istehsal olunur. Bu məhsulla siz quşları asanlıqla və tez bəsləyə, onların istehlak etdiyi yem miqdarına nəzarət edə bilərsiniz. Bu məhsul təkcə quş yemini idarə etmir, həm də xərclərin azaldılmasında mühüm rol oynayır və quşların istehlak etdiyi yemə nəzarət etməklə quşların böyümə sürətini artırır.

Plitə qidalandırıcılarının növləri:

Nəzərdə tutulan xüsusi istifadə üçün bu lövhələrin növlərini bilmənin vacibliyi böyük əhəmiyyət kəsb edir və ona kifayət qədər diqqət yetirilməlidir. 

Plitə qidalandırıcıları avtomatik və əl ilə bölünür. Bu iki kateqoriyanın hər birinin öz xüsusiyyətləri var, biz bunları müzakirə edəcəyik.Əllə yemləmə:bu növ yemləmədə yemin yemlərin içinə doldurulması, yemlərin təmizlənməsi və dezinfeksiya edilməsi, yemlərin bir-birindən məsafəsinin müəyyən edilməsi və s.Əsas əl qidalandırıcısı:Bu qidalandırıcı karton, yastı plastik, geniş nimçə və s.

kimi minimum əsas qurğularla hazırlanır. İlkin yemdən istifadə daha çox on gündən az olan toyuqlar üçündür ki, toyuq yemi və ya əvvəlcədən yem yeyərkən səs-küy salaraq onlara başqa toyuqlar əlavə olunsun. Əsas qidalandırıcıdan və ya toyuq qabından istifadə edərkən, toyuq yemini gündəlik və gündə bir dəfə paylamaq daha yaxşıdır.Nadani manger:Bu axurun adından da 

göründüyü kimiGöründüyü kimi, oluk qidalandırıcı novdan şəklindədir və bu qidalandırıcının dəmir materialı ağ təbəqə və ya sinklənmiş dəmirdir. Oluk qidalandırıcısının uzunluğu bu qidalandırıcıdan istifadə edəcək quşların sayından və salonun uzunluğundan asılıdır. Adətən, gənc toyuqlar üçün eni və hündürlüyü 10 x 10, toyuqlar üçün isə eni və hündürlüyü 20 x 20 olan yemlikdən istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, toyuqlar yaşlandıqca dirək yeminin hündürlüyü lazımi səviyyəyə qaldırıla bilsin ki, dayaq yeminin əsasının hündürlüyü tənzimlənə bilər. Dırnaq yemi ilə bağlı digər vacib məqam, toyuqların damazlıq qidalandırıcıya daxil olmasının və ya düşməsinin qarşısını almaq üçün qidalandırıcıya yuvarlaq bir çubuq quraşdırmaq imkanıdır.

Oluk (novdan) qidalandırıcısı ilə bağlı digər vacib məqam qidalandırıcının doldurulması və boşaldılması, eləcə də qidalandırıcının asan dezinfeksiya edilməsi imkanıdır, qidalandırıcı hazırlayarkən və ya satın alarkən xüsusi diqqət yetirilməlidir.Oluk qidalandırıcısı əl ilə qidalandırıcılar arasında daha aşağı keyfiyyət və səmərəliliyə malikdir. Onlarda sanitar tələblərə riayət etmək daha çətin olduğundan, daha israfçı və daha çox yer tuturlar.Barel qidalandırıcı (vedrə qidalandırıcı):Bu tip qidalandırıcı iki əsas hissədən ibarətdir ki, bunlara vedrə və ya barel şəklində silindr və boşqab şəklində dairəvi kəsik daxildir. 

Silindrik hissə və ya qidalanma qabı qidalanma plitəsinə yerləşdirilir və onun çubuğunu və ya başlığını tənzimləyərək, yem lazımi miqdarda qidalanma lövhəsinə daxil olur.Çömçə qidalandırıcısının materialı ağ dəmir, alüminium, plastik və s. Bu tip qidalandırıcı tavandan asmaq olar. Silos qidalandırıcılarından istifadə edildikdə peyin tökülməsi əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Mesh qidalandırıcı, vedrə qidalandırıcı barrel qidalandırıcısının yüksək keyfiyyətli və məşhur nümunələrindən biridir.

Avtomatik qidalandırıcı:Bu qidalandırıcı modeli tam avtomatikdir və yemi sürü arasında avtomatik paylayır. Avtomatik qidalandırıcıların istifadəsi daha çox böyük heyvandarlıq salonlarında istifadə olunur, bu avtomatik qidalandırıcının məşhur nümunələrinə zəncirli damazlıq qidalandırıcıları və ilbiz qidalandırıcıları (boşqab qidalandırıcıları) daxildir.Zəncirli nov yemi:Avtomatik zəncir qidalandırıcı zalın əvvəlində böyük bir çənə malikdir və olukların içərisində hərəkət edən zəncirlər bu çənin altından keçərək tələb olunan vaxtda avtomatik olaraq bütün zalın yem kanallarına quş yeminə daxil ola bilir. ya da əvvəlcədən təyin olunmuş vaxtda zəncir dirəyinin qidalandırıcısına daxil olan yem miqdarı ayrı vintlər vasitəsilə tənzimlənə və dəyişdirilə bilər. 

Zəncirvari bəslənmənin çatışmazlıqlarından biri yemin yetişdirmə zalında vahid paylanmasının olmamasıdır ki, yemləmə xəttinin əvvəlində quş yeminin keyfiyyəti xəttin sonundakından yüksək olur. Bu tip qidalandırıcıların üstünlüklərindən biri də quş üçün qidalandırıcının hər iki tərəfindən istifadə etmək imkanıdır. Bu qidalandırıcının hər tərəfində 2,5 sm boşluq hər bir toyuq üçün kifayətdir.İlbiz qidalandırıcısı (boşqab qidalandırıcı):Avtomatik boşqab qidalanmasında, zalın başlanğıcındakı qidalanma çənindən avtomatik qidalanma plitələrinə keçmək üçün xüsusi bir boru növü istifadə olunur. 

Bu tip avtomatik qidalandırıcılar daha çox yataqda quş yetişdirmək üçün istifadə olunur. Bu avtomatik qidalandırıcının boşqablarının bütün zalda istifadə miqdarı zalın ölçüsündən və quşların sayından asılıdır, belə ki, 12 metrlik zal üçün adətən iki sıra ilbiz qidalandırıcıları istifadə olunur.Həmçinin bir 35 boşqab. qidalandırıcı adətən hər 45-80 toyuq üçün istifadə olunur.Santimetr tələb olunur.Avtomatik boşqab qidalanma silosları elə qurulmalıdır ki, onlar nəmdən və mümkün xəstəliklərdən uzaq olsunlar.Adətən boşqab yemləmə siloslarının yuyulması və dezinfeksiya edilməsi hər iki dövrdə bir dəfə hər hansı kif və göbələk xəstəliklərinin və s.

Zəncir qidalandırıcı (avtomatik zəncir qidalandırıcı)Zəncirvari yemləmə sistemi ilk avtomatik quş bəsləmə sistemidir ki, asan işləməsi və istehsalı asan olması ilə quşçular tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Zəncirvari qidalandırıcı bütün quşçuluq zalında elektrik mühərriki və sürət qutusu ilə hərəkətə gətirilir və bunkerdən qidalanır və peyin bütün zalda paylanır.Zəncirvari qidalandırıcının materialı adətən paslanmayan sinklənmiş təbəqələrdir və zəncirvari konveyerin hündürlüyü toyuqların yaşına uyğun olaraq müəyyən fasilələrlə təsnif edilən əsaslarla tənzimlənir.Zəncirvari qidalanma sisteminin üstünlükləri- Əl ilə qidalanma üsulundan çox asandır və yemin daha yaxşı paylanmasına malikdir.

Bazaların təsnifatına uyğun olaraq, quşların yemə asanlıqla daxil ola bilməsi üçün vahid hündürlük tənzimlənməsinə malikdir.

Zəncirvari qidalandırıcının saxlanması : saxlanması asandır və quşçuluq işçilərinin əksəriyyəti onun əsas çatışmazlıqlarını aradan qaldıra bilər.- Zəncirvari qidalandırıcı konveyerin hərəkəti sayəsində asanlıqla yuyulur və dezinfeksiya edilir, yuyulması və dezinfeksiya edilməsi üçün zalın içindən yığmağa ehtiyac yoxdur.Zəncirvari qidalanma sisteminin dezavantajları Zəncirvari qidalanma sistemiüçün qeyd olunan üstünlükləri nəzərə alaraq, bu sistemin mənfi cəhətləri də var.- Zəncirvari qidalanma sistemi ilə bəslənmədə qidalanma yolunun başlanğıcında olan quşların adətən getdikcə daha keyfiyyətli yemi olur və keyfiyyətsiz yem yolun sonuna çatır ki, bu da toyuqların balanssız böyüməsinə səbəb olur.-

Zəncir qidalandırıcı mexaniki və zəncirvari mexanizminə görə yüksək amortizasiyaya malikdir və təmir və texniki xidmət xərcləri boşqab qidalandırıcı sistemindən (şnek) daha yüksəkdir.- Zəncirvari qidalandırıcının konstruksiya forması və hündürlüyünün məhdudlaşdırılması səbəbindən bu üsul toyuğun erkən böyümə dövrü üçün istifadə edilə bilməz.Avtomatik boşqab qidalandırıcısı (Oger qidalandırıcısı)Oger boşqab qidalandırıcısı ən son quş yemləmə sistemidir. Buna görə də ondan toyuq yemi, bildirçin yemi və hinduşka yemi kimi istifadə olunur. Bu avtomatik qidalandırıcının sisteminin konstruksiyası quşun yaşına uyğun olaraq yemin vahid paylanmasına və istehlak edilən yemin miqdarına dəqiq nəzarətə əsaslanır. Avtomatik boşqab qidalandırıcısı elə işləyir ki, yem bütün zalda bərabər paylansın və boru və içərisindəki spiral vasitəsilə plitələrə düşür.Hər bir quş plitəsinin qidalandırıcı xətti öz gücünü 1 at gücündə mühərrik və sürət qutusundan alır. Yem, boşqab qidalandırıcısının qidalanma borusunun girişindəki bunker vasitəsilə yerləşdirilir, borunun içindəki spiral finner mühərrik mili və sürət qutusu vasitəsilə fırlanır və toxumların irəliləməsinə səbəb olur. Müəyyən fasilələrlə qidalanma lövhəsi quraşdırılır və boruda yaranan dəlikdən taxıl doldurulacaq boşqabın huni hissəsinə düşür.Hər boşqab doldurulduqca taxıl növbəti boşqabın sonuna qədər köçürülür. bütün plitələr doldurulana qədər xətt. Taxıl son boşqaba çatdıqda, sistem avtomatik olaraq kəsilir. Və yem israfının qarşısı alınır. Plitələrin içindəki taxıl bitdikdən sonra sistem yenidən işə başlayır. Quşların boşqab yem xətləri yedək naqili ilə tavandan asılır, boşqabların hündürlüyü elektrik bucurqadla toyuqların yaşına uyğun tənzimlənir.Avtomatik boşqab qidalanma sisteminin xüsusiyyətləri (şnek boşqab qidalanması)- Yemin bütün salonda vahid paylanması, quşların böyüməsini vahid edir.

Quşun istehlakına uyğun olaraq boşqabların qidalanmasını 6 rejimdə tənzimləmək imkanı.- Yem boşqabının hündürlüyünü quşun yaşına uyğun elektrik bucurqadla tənzimləmək imkanı -Yem sərfinin miqdarına dəqiq nəzarət.- Yem israfının olmaması- Toyuqların böyümə dövrünün sonuna qədər bir neçə gün istifadə etmək imkanı.- Hər bir boşqab üçün ayrıca keçid, boşqablar doldurulduqda, onların enerjisi kəsilir və donorun itməsinin qarşısını alır.- Asan təmir və texniki qulluq və nasaz hissələrin tez bir zamanda dəyişdirilməsi- Quşun bütün istiqamətlərdə zibil qutusuna daxil olma imkanı -Xəttin sonunda zibil qutusunun idarə edilməsi ilə- Boşqaların quş tərəfindən çirklənməsinin olmaması

Bu məqaləni paylaşın

rəylər


2 Comments

A WordPress Commenter · December 6, 2022 at 2:03 pm

Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.

nDlKmvTw · January 9, 2024 at 11:12 pm

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *