Sadə inkubator sxemi

Yumurtalar üçün inkubatorlar müxtəlif komponentlər və materiallardan istifadə etməklə hazırlanır. Yumurta inkubatorlarının tikintisində ümumi istifadə olunan əsas hissələr bunlardır:

Korpus: Korpus inkubatorun əsas gövdəsidir və adətən plastik, akril və ya metal kimi davamlı materiallardan hazırlanır. Sabit daxili mühiti qorumaq üçün struktur dəstək və izolyasiya təmin edir.

İnkubatorda nələrə fikir verməli?

İzolyasiya: İzolyasiya materialları istilik itkisini minimuma endirmək və inkubator daxilində sabit temperaturu saxlamaq üçün istifadə olunur. Ümumi izolyasiya materiallarına köpük, fiberglas və ya termal panellər daxildir.

İstilik Elementləri: Elektrik qızdırıcıları və ya qızdırıcı rulonlar kimi qızdırıcı elementlər inkubator daxilində istənilən temperaturun yaradılmasına və saxlanmasına cavabdehdir. Onlar adətən qutunun altında və ya divarlarının ətrafında yerləşdirilir.

Temperatur İdarəetmə Sistemi: Temperatur nəzarət sistemi daxili temperaturun yumurta inkubasiyası üçün optimal diapazonda qalmasını təmin edir. O, istilik elementlərinin enerji təchizatını tənzimləyən bir termostat və ya temperatur tənzimləyicisini ehtiva edir.

Rütubətə Nəzarət Sistemi: Bəzi inkubatorlarda lazımi rütubət səviyyəsini saxlamaq üçün rütubətə nəzarət sistemi var. Bu, rütubət səviyyəsini ölçmək və nəzarət etmək üçün bir hiqrometr və ya rütubət tənzimləyicisi ilə birlikdə nəm əlavə etmək üçün su anbarı və ya nəmləndiricini əhatə edə bilər.

Havalandırma sistemi: Havalandırma sistemi təmiz hava mübadiləsi üçün və həddindən artıq istilik və ya karbon qazının yığılmasının qarşısını almaq üçün vacibdir. O, adətən havanın dövriyyəsini təmin etmək və inkubator daxilində düzgün hava axını təmin etmək üçün ventilyatorlar və ya ventilyatorlardan ibarətdir.

Yumurta qabları və ya rəflər: Yumurta qabları və ya rəflər xüsusi olaraq yumurtaları etibarlı şəkildə saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yumurtaların inkubasiya prosesi zamanı asanlıqla yerləşdirilməsinə və çıxarılmasına imkan vermək üçün onlar adətən çıxarıla bilirlər.

İdarəetmə Paneli: İdarəetmə panelində temperaturun, rütubətin və digər parametrlərin monitorinqi və tənzimlənməsi üçün açarlar, düymələr və displeylər var. O, inkubatorun parametrlərinə nəzarət etmək və tənzimləmək üçün istifadəçi interfeysi təmin edir.

Qeyd etmək vacibdir ki, inkubatorlarda istifadə olunan xüsusi komponentlər və materiallar istehsalçıdan, dizayndan və inkubatorun nəzərdə tutulan tətbiqindən asılı olaraq dəyişə bilər

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *