Quşlarda çiçək xəstəliyi

Quşlarda çiçək xəstəliyi – çiçəyi ariola aviumkontakioz xəstəlik olmaqla dəridə spesifik çiçək yaralarının, ağız boşluğunun, yuxarı tənəffüs yollarının selikli təbəqəsində tefteriod yaralarının və konyuktivinəmələ gəlməsi ilə xarakterikdir. Çiçək xəstəliyi dünyanın bir sıra ölkələrində yayılmışdır.Onun verdiyi iqtisadi zərər xəstə quşların tələf olması və məcburi kəsilməsindən, yumurta məhsuldarlığının 5 dəfədən də artıq Read more…