Aşılama və profilaktikanın quşçuluq fermasında rolu

Quşçuluq fermalarında, quşların xəstəliklərindən qorunması və ferma verimliliyinin təmin edilməsi üçün aşılama və profilaktik vasitələr istifadə olunur. Bu, quşların sağlamlığını təmin edərək fermada mövcud risklərin azaltılması, quşların bərpası və müvafiq qidalanması ilə əlaqədar olan xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması məqsədləri ilə həyata keçirilir. Üsullar: Aşılama, quşların müxtəlif xəstəliklərə qarşı müdafiəsini gücləndirir Read more…