müxtəlif fəsillərində iqlim şəraitinə nəzarət etmək bacarığıdır. İstixana istehsalçıya temperaturu, rütubəti, günəş işığının miqdarını və oksigen səviyyələrini əlverişli şəkildə idarə etməyə imkan verir ki, məhsula tələbat və onun istehlak bazarında qiyməti baxımından istehsalın lazımi vaxtda həyata keçirilməsi. . Bunun həyata keçirilməsində istixana qızdırıcıları və ya istixana qızdırıcıları kimi istilik sistemləri böyük rol oynayır.Ona görə də istixanaya başlamaq üçün düzgün istilik sistemini seçmək zərurətlərdən biridir.Çünki çox soyuq, çox istilik kimi, bitkilərin böyüməsini azalda və hətta məhsulu məhv edə bilər. Belə ki, kifayət qədər və keyfiyyətli məhsul istehsal etmək üçün ilin bütün fəsillərində istixananın optimal temperaturunun təmin edilməsi çox vacibdir.
İstixana (Kürə) qızdırıcısı nədir?
İngilis dilində qızdırıcı adlanan qızdırıcı və ya qızdırıcı istixanalar, quşçuluq fermaları, heyvandarlıq təsərrüfatları, göbələk istehsalı və becərilməsi zalları, idman salonları və açıq zallar kimi yerlərin temperaturunu artırmaq üçün istifadə olunan istilik istehsal edən cihazdır. . Bu cihazın əsas hissələri bunlardır: ocaq, soba, ventilyator, yanacaq, elektrik paneli, təhlükəsizlik klapan və s. Bu tip istixana istilik sistemi ilə bağlı tam izahat verəcəyik.
İstixana qızdırıcısı necə işləyir?
Funksiyaİstixana qızdırıcısı elədir ki, əvvəlcə yanacaq soba daxilindəki ocaq tərəfindən alışdırılır, yanma nəticəsində qızdırılan boru və təbəqələrlə toqquşması nəticəsində hava axını qızdırılır və sonra bu qızdırılan hava üfürülür. ventilyator və kanal vasitəsilə.istixananın bütün mühitinə üfürülür. Buna görə də, ventilyator istixana qızdırıcısının istehsal etdiyi istiliyi istixananın bütün hissələrinə yönəltmək üçün istifadə olunur. Yanma qazları da ventilyator vasitəsilə istixanadan xaricə yönəldilir. İstixana qızdırıcısının və ya istixana qızdırıcısının bu modelinin iş üsulu ondan ibarətdir ki, o, ocaq və soba vasitəsilə istilik istehsal edir, sonra isə istiliyi üfleyici və ya ventilyator vasitəsilə istixananın müxtəlif hissələrinə yönəldir.
İstixana qızdırıcısı əl ilə idarəetmə tələb etməyən tam avtomatik keçid panelinə malikdir. Cihazın elektrik paneli qoruyucu, keçirici, termostat, təhlükə işığı və s. ilə təchiz olunmuşdur və bəzi hallarda iki pilləli termostata malikdir.
İstixana qızdırıcılarının üstünlükləri: İstixana qızdırıcıları
yüksək istilik qabiliyyətinə malikdir, bu üstünlük onları böyük istixanaların qızdırılması üçün çox səmərəli edir.Bu qızdırıcılar bir neçə min kvadratmetr ölçüsü olan istixanaları qızdırmaq üçün istifadə edilə bilər, çünki bu istilik sisteminin növü qənaətlidir. .
Qızdırıcı və ya istixana qızdırıcısından istifadənin digər bir üstünlüyü paketdən və ya maşın otağından isti suyun isti su batareyalarına və maşın otağına ötürülməsi səbəbindən enerji itkisinin olmamasıdır.Həmçinin bu cihazdan istifadə etməklə tikinti və təmir xərcləri. və boruların izolyasiyası ilə bağlı xərclər və İstilik ötürmə yolları yoxdur.
Bu cihazın digər üstünlüyü onu istixananın müxtəlif hissələrinə köçürmək imkanıdır və digər növ istixana istilik sistemləri ilə müqayisədə dəyərinin aşağı olması onun digər üstünlüklərindəndir. Qeyd edildiyi kimi, istixananın bütün hissələrində kanalizasiya və nəticədə vahid qızdırma imkanı da istixana qızdırıcısının digər üstünlüklərindən biridir.
İstixana qızdırıcısının digər üstünlüyü onun istilik gücünə görə qiymət müxtəlifliyidir.
Elektrik və qaz qızdırıcıları arasındakı fərq: qaz
qızdırıcılarına iki növ daxili alov və açıq alov daxildir. Açıq alovlu qızdırıcılarda zəhərli qazları ətraf mühitə yönəltmək üçün baca olmadığından enerji itkisi minimuma endirilir, lakin buraxılan zəhərli qazlar bitki və məhsullar üçün çox zərərlidir və məhsullara ciddi ziyan vurur. . Məsələn, bitkilərdə çiçəklərin əmələ gəlməsinə və hətta məhv olmasına səbəb ola bilər.
Qaz qızdırıcılarında enerji sərfiyyatının səmərəliliyi təqribən 80% təşkil edir və zəhərli qazların buraxılması üçün egzoza malik olduğu üçün istiliyin bir hissəsi bu qazlar vasitəsilə ətraf mühitdən ayrılır və israf olunur. Amma bunun müqabilində bitki və məhsullara təmiz və uyğun hava verilir və bu, onların optimal işləməsinə səbəb olur. Bu qızdırıcılar enerji sərfiyyatının aşağı qiyməti və optimal performansa görə daha çox istifadə olunur.
Elektrik qızdırıcılarında qaz hasil olunmadığından və onun çıxışı üçün baca tələb olunmadığından və enerji sərf olunmadığından enerji sərfiyyatının səmərəliliyi 100% təşkil edir, lakin bu qızdırıcıların elektrik sərfiyyatı yüksəkdir və onların elektrik enerjisi sərfiyyatının illik məsrəfi çox yüksəkdir. istixana sahibləri üçün.Və sərfəli deyil.
Qaz qızdırıcıları necə işləyir?
İstixana qazı qızdırıcıları yüksək təhlükəsizliyə malikdir. Bu cihazın sistemində istifadə edilən xüsusiyyətlər cihazın çox yaxşı məhsuldarlıq və performansa malik olmasını təmin edir və istehlakçılar üçün risk yaratmır və həmçinin cihazın sağlamlığını təmin edir. Bu yazıda biz onun təhlükəsizlik hissələrinin funksiyasını qeyd edirik.
1- Sigorta İstixana qızdırıcısında
istifadə olunan qoruyucu elektrik cərəyanının dalğalanmalarına çox həssasdır və bu dalğalanmalar artdıqda işə düşüb daxil olan elektrik cərəyanını kəsir və cihaz söndürülür. Bununla da qəzaların qarşısı alınır. 

2- Terminal və ya birləşdirici 

elektrik panelindəki naqilləri terminal vasitəsilə birləşdirir və onun üstünlüyü tellərin bir-birinə qoşulmasında təhlükəsizlik, möhkəmlik və izolyasiyanın olmasıdır. Terminal naqillərin birləşməsində istiliyin artması səbəbindən qığılcımların və yanğınların baş verməsinin qarşısını alır. 

3- Soba termostatı

Ocağın temperaturu çox yüksələrsə və təxminən 300 dərəcə Selsiyə çatarsa, soba termostatı işləyəcək və brülörü söndürəcək. Bu hərəkət yanğın və cihazın zədələnməsi riskini aradan qaldırır.
4- Mexanik qoruyucu klapan,
soba daxilində qazın yığılması artarsa ​​və içəridəki təzyiq artarsa, qoruyucu klapan açılaraq tam və uyğun yanacağın olmaması səbəbindən yığılmış ola biləcək artıq qazları sobadan çıxarır. Bu sistem sobanın və ya istixana qızdırıcısının partlamasının qarşısını alır.
İstixana qızdırıcısının qazanında və ya sobasında alov qazanın dibinə birbaşa dəydiyi üçün onun qalınlığı zaman keçdikcə azalacaq və uzun müddətdə qazanın dibi deşilə bilər. Bu problemin qarşısını almaq üçün qazanın alt təbəqəsi ikiqat qalınlıqda hazırlanır. Bu qızdırıcılarda soyuq havanın istixana daxilində dövr etməməsi üçün əvvəlcə ocaq işə salınır, sonra ocağın və radiatorun temperaturu istənilən səviyyəyə çatdıqda ventilyatorlar işə salınaraq hava sirkulyasiyası həyata keçirilir.

İstixana qızdırıcısının xüsusiyyətləri və hissələrinin təqdimatı:

İstixana qızdırıcısı alarkən vacib olan xüsusiyyətlər arasında istixana qızdırıcısının performansı, sobanın xüsusiyyətləri, ocağın xüsusiyyətləri, gövdə materialı, havalandırma sisteminin xüsusiyyətləri və ventilyatorlar var.O, qaynaq standartını, istilik səviyyəsini qeyd etdi. və s. Aşağıda bu xüsusiyyətlərin hər birini qısaca təsvir edəcəyik.
Effektivlik:
İstixana qızdırıcısının işləməsi və ya səmərəliliyi yanacağın yanması üçün istifadə olunan enerjinin nə qədərinin istixana daxil olduğunu və onun nə qədərinin bacalar vasitəsilə israf edildiyini bildirir.Adətən, 80-85% işləməsi istixana qızdırıcısı üçün uyğundur. Məsələn: 80% səmərəliliyi olan istixana qızdırıcısı hər 50 min kilokalori enerjidən təxminən on min kalori sərf edir və qalan qırx min kilokaloridən faydalı istifadə edir.
İstixana qızdırıcısının işini sınaqdan keçirərkən diqqət edə biləcəyiniz əlamətlərdən biri rəqəmsal termometrlər vasitəsilə ölçülə bilən fan gövdəsinin temperaturudur. Fan gövdəsinin temperaturu ideal olaraq 100 ilə 120 dərəcə Selsi arasında olmalıdır. Bundan yüksək temperatur enerjinin əhəmiyyətli bir hissəsinin israf edildiyini və buna görə də cihazın aşağı səmərəliliyini göstərir. Digər tərəfdən, 100 dərəcədən aşağı temperaturun da öz mənfi cəhətləri var, çünki ventilyasiya açılışında su buxarının kondensasiyası səbəbindən oksidləşmə və çürüməyə səbəb olacaqdır.
Ocaq:
Qızdırıcının gövdəsinin materialı polad, dəmir və ya hər ikisinin birləşməsi ola bilər. Ocağın hazırlandığı ərinti növü çox vacibdir, çünki cihazın ömrü əsasən ondan asılıdır. Keyfiyyətsiz və keyfiyyətsiz və ya nazik ərintilərlə istehsal olunan qızdırıcıların deşilməsi ehtimalı çox yüksəkdir, bundan əlavə, bu tip qızdırıcıların istifadəsi çox təhlükəli ola bilər və yanğın riskinə səbəb ola bilər. Həmçinin, soba gövdəsi poladdan olan qızdırıcılar poladın yüksək oksidləşməsi nəticəsində yaranan yüksək çürümə sürətinə görə tövsiyə edilmir.
Gövdəsi poladdan hazırlanmış və qalınlığı 1,5 mm olan bir qızdırıcı seçməyi məsləhət görürük. Poladın fərqli xüsusiyyətlərindən biri yüksək temperaturlara (hətta 800 dərəcə Selsiyə qədər) dözməklə yanaşı, heç vaxt çürüməməsidir. Digər vacib məqamlardan biri də materialın (L dərəcəli) poladdan olmasına əmin olmaqdır. (L dərəcəsi) normal siniflərdən daha az karbona malikdir və onun mühüm xüsusiyyəti adətən qaynaq sahələrində baş verən korroziyaya davamlı olmasıdır.
Ocaq:
Bu qızdırıcıların ocağı qazla yanan, dizel yanan və ya ikili yanan ola bilər. Alarkən, məşəl markasının etibarlı brendlərdən biri olduğuna əmin olun. Ocaq kifayət qədər keyfiyyətli deyilsə, qısa müddətdə xarab və ya çürüyə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox hallarda ocaq növü müştəri tərəfindən yanacaq və marka baxımından sifariş edilə bilər.
Korpus materialı:
Qızdırıcının gövdəsinin materialı alüminium və ya sinklənmiş təbəqə kimi yüngül və pasa davamlı ərintilərdir. Təbii ki, bu ərintilərin gücü və keyfiyyəti də vacibdir. Məsələn, qalınlığı 0,7 olan sinklənmiş təbəqə 0,5 qalınlığında olan təbəqədən daha güclüdür. Qızdırıcının gövdəsinin ikiqat divarlı olması və şüşə yun ilə izolyasiya edilməsi də lazımdır.
Havalandırma sistemi:
İstixana qızdırıcısının fanatı mərkəzdənqaçma (üfleyici) və ya eksenel (oxlu) ola bilər. Mərkəzdənqaçma ventilyator həm də istixanada kanalizasiya imkanı yaradır ki, bu da istixananın bütün hissələrində çox vahid istilik yaratmaq üstünlüyünə malikdir.
Fanatların sayı, ölçüləri (məsələn, 74 x 74), onların gücü və ventilyasiya qabiliyyəti adətən istixana qızdırıcısının spesifikasiyasına daxil olan şeylər arasındadır. Məsələn, iki ventilyator, eksenel tip, üç fazalı elektrik mühərriki 1400 dövrə motogen, iki at gücü və havalandırma qabiliyyəti 32000 kubmetrdir. Və ya, məsələn, üç ventilyator, eksenel tipli, üç fazalı elektrik mühərriki 1400 motogen dövriyyə, üç at gücü və havalandırma qabiliyyəti 36.000 kubmetrdir.
İstilik səviyyəsi:
Qızdırıcının ən vacib xüsusiyyətlərindən biri istilik səthi və ya qızdırıcının əhatə edə biləcəyi yerdir. Bu xüsusiyyət, sözügedən qızdırıcının istilik baxımından ərazini əhatə edə bilməsi deməkdir.Məsələn, 500 kvadratmetr istixana sahəsinin, 300 ilə 350 kvadratmetr quşçuluq sahəsinin və 500-ə qədər 600-ə qədər istixana sahəsinin istiləşməsinə uyğun olan bir sistem. kvadrat metr sənaye mühiti və idman zalları. Bundan əlavə, strukturun hündürlüyü və coğrafi xüsusiyyətləri kimi xüsusiyyətlər də bu parametrin sayını təyin etmək üçün təsirli olur.

Broyler İstixana qızdırıcısı :

Qaynaq növü: İstixana qızdırıcısı
alarkən nəzərə alınmalı olan başqa bir xüsusiyyət standart qaynaqdır. Mig-Meg qaynağı tövsiyə olunur, çünki adi qaynaqdan fərqli olaraq oksidləşmənin qarşısını alır.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *