Yumurta inkubatorları quş yumurtalarının yumurtadan çıxması üçün idarə olunan mühit təmin etmək üçün istifadə olunur. Onlar adətən quşçuluq təsərrüfatlarında, inkubasiya zavodlarında və öz yumurtalarını çıxarmaq istəyən həvəskarlar tərəfindən istifadə olunur. Bu inkubatorlar temperatur, rütubət və ventilyasiya daxil olmaqla quş yuvasındakı şəraiti simulyasiya etmək üçün nəzərdə tutulub.

Müxtəlif növ yumurta inkubatorları mövcuddur, hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri və üstünlükləri var. Yumurta inkubatorlarının əsas iki növü vardır:

  1. Havasız inkubatorlar: Bu inkubatorlar temperatur və rütubət səviyyələrini saxlamaq üçün təbii hava sirkulyasiyasına əsaslanır. Onlar yumurta inkubatorlarının ən sadə və ən sərfəli növüdür. Qazsız hava inkubatorlarında vahid istilik mənbəyi vahidin altında yerləşir və yumurtaların bərabər istiləşməsini təmin etmək üçün əl ilə çevirmək lazımdır.
Yumurta inkubatoru
  1. Məcburi hava inkubatorları: Bu inkubatorlar havanın sirkulyasiyası və daha sabit temperatur və rütubət səviyyəsini saxlamaq üçün fandan istifadə edir. Məcburi hava inkubatorları daha mürəkkəb dizayna malikdir və ümumiyyətlə qazsız hava inkubatorlarından daha bahalıdır. Bununla belə, onlar daha yaxşı temperatur sabitliyini təmin edir və daha az əl müdaxiləsi tələb edir.
Yumurta inkubatorlari

Diqqət!

Göstırilən məhsulları əldə etmək üçün müvafiq olaraq bizim satış partnyotrlarımız, Aussiee Chook SuppliesStellar Scientific -ə müraciət edə bilərsiniz.

Yumurta inkubatorları necə işləyir?

Yumurta inkubatorları yumurtaların inkişafı üçün idarə olunan mühit təmin etməklə işləyir. Temperatur, rütubət və ventilyasiya quş yuvasındakı şəraiti təqlid etmək üçün diqqətlə tənzimlənir.

Əksər yumurta inkubatorlarında temperaturu 37,5°C ilə 38°C arasında saxlayan qızdırıcı element var. Embrionların qabığın içərisinə yapışmaması üçün yumurtaları mütəmadi olaraq çevirmək lazımdır. Bəzi inkubatorlar avtomatik yumurta çevirmə mexanizminə malikdir, digərləri isə əl ilə çevirmə tələb edir.

Yumurtanın uğurlu çıxması üçün rütubət səviyyəsi də vacibdir. İdeal rütubət səviyyəsi inkubasiya edilən quş yumurtalarının növündən asılı olaraq dəyişir. Ümumiyyətlə, rütubət səviyyələri inkubasiyanın ilk 18 günü ərzində təxminən 50% -dən 60% -ə qədər saxlanılır və sonra yumurtadan çıxmanın son günləri üçün təxminən 70% -ə qədər artır.

Yumurtaların kifayət qədər oksigen almasını və karbon qazını çıxarmasını təmin etmək üçün havalandırma da vacibdir. Yumurta inkubatorlarının əksəriyyətində hava dövranı üçün ventilyasiya deşikləri və ya ventilyatorlar var.

Yumurtalar yumurtadan çıxdıqdan sonra inkişafını davam etdirmək üçün onları inkubatordan çıxarıb brooderə yerləşdirmək lazımdır. Brooder, cücələrin tam tüklənənə qədər isti və quru qala biləcəyi qızdırılan bir sahədir.

Yumurta İnkubatorlarının Faydaları

Yumurta inkubatorundan istifadə quşçuluq və həvəskarlar üçün bir sıra üstünlüklərə malikdir. Bu üstünlüklərdən bəziləri bunlardır:

  1. Artan lyuk sürəti: Yumurta inkubatorları təbii inkubasiya ilə müqayisədə daha yüksək yumurta çıxarma sürətini təşviq edən idarə olunan mühit təmin edir.
  1. Davamlı nəticələr: Yumurta inkubatorları hər bir yumurtanın eyni səviyyədə qayğı və diqqət almasını təmin edərək, sabit temperatur və rütubət səviyyələrini təmin edir.
  1. Zamana qənaət: İnkubatorlar daha çox əl müdaxiləsi tələb edən təbii inkubasiya ilə müqayisədə vaxt və səyə qənaət edir.
  1. Yetişdirmə üzərində nəzarət: İnkubatordan istifadə fermerlərə heyvandarlığa nəzarət etməyə imkan verir, yalnız ən keyfiyyətli yumurtaların yumurtadan çıxmasını təmin edir.

Yumurta inkubatorları quşçuluq fermerləri və öz yumurtalarını yumurtadan çıxarmaq istəyən həvəskarlar üçün vacib vasitədir. Hər biri xüsusi tələblərə cavab verən müxtəlif növ yumurta inkubatorları mövcuddur. İnkubatorlar temperatur da daxil olmaqla yumurtanın yumurtadan çıxması üçün idarə olunan mühit təmin edir.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *