Quş əti istehsalı prosesi, quşların uygun şəkildə kəsilməsi ilə başlayır. Bu, insan sağlığı üçün təhlükəli ola biləcək bəzi orqanların, qan damarlarının və sinirlərin zərərsizləşdirilməsi mənasına gəlir.

Kəsilmə:

Quşların kəsilməsi üçün ən müasir mexanizmlər əllər ilə kəsinti, otomatik kəsici vəziyyətində olan təçhizatlar, bıçaqlar və tərk edilmiş istehsal mexanizmləri olur. Kəsinti və ya bıçaqla kəsinti, ən əsası, kiçik miqdarda quşların hazırlanması üçün əlverişlidir. Lakin böyük miqdarda quş ətinin istehsalı üçün otomatik kəsici mexanizmlərə ehtiyac var.

Otomatik kəsici mexanizmlər, quşların avtomatik olaraq yığılmasına yol açır. Bunlar həm də əlverişli bir vaxtda və yerə qoyulmasına imkan verən ölçüləri olan texnoloji təchizatlar seriyasıdır. Bu mexanizmlər, quşları qarşılıqlı olaraq yığmaq üçün bir çox avadanlıqlar istifadə edir.

Quş əti kəsim xətləri

Tənəyə düzmə:

Tənəyə düzmə maşınları, texnoloji sahədə istifadə edilən avadanlıqlardan biridir. Bu maşınlar, düzgün şəkildə düzəltilmiş tənəyə sahib olan məhsulların istehsalı üçün istifadə edilir. Tənəyə düzmə maşınları, bir çox müxtəlif sahələrdə istifadə edilir, məsələn, quş əti istehsalı, şirniyyat istehsalı, kimyəvi və farmakoloji sənayesi, tibb və sair.

Tənəyə düzmə maşınları, məhsulların bərabər ölçülü hissələrə sahib olmasını təmin edir. Bu, müəssisələr üçün müxtəlif üstünlüklərlə birləşir. Tənəyə düzgün şəkildə düzəlməsi, bir neçə əsas təcrübəni tələb edir:

  1. Xüsusi yüksək texnologiyalı maşınlarla donatmaq: Tənəyə düzmə maşınları müxtəlif model və həcmi olan məhsulların üzərində işləyə bilər. Bu maşınlar, prosesin sürətləndirilməsində və prosesin təkrarlanabilirliliyində çox vacib rol oynayır.
  2. Hər bir məhsulun sahib olduğu məhsul xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq maşının ayarlanması: Tənəyə düzmə maşınları, fərqli məhsul tiplərinin ölçü və şəkillərinə uyğun ayarlanır. Bu, müxtəlif hissələrin bərabər ölçülü olduğundan əmin olmaq üçün vacibdir.
  3. Prosessin avtomatik olaraq idarə olunması: Tənəyə düzmə maşınları avtomatik idarə sistemlərinə malikdir. Bu, prosesin idarə edilməsini, səhvlərin minimalizasiyasını və prosesin ən yüksək sürətlərdə təkrarlanabilirliliyini təmin edir.

Tənəyə düzmə maşınları, istehsal prosesində önəmli bir rolla oynayır və yüksək keyfiyyətli məhsulların istehsalı üçün vacibdir.

Qablaşdırılma:

Quş əti paketləmə maşınları, quş ətinin effektiv şəkildə paketlənməsini və sıxışdırılmasını təmin edən avtomatlaşdırılmış cihazlardır. Bu maşınlar, quş ətinin təbii rəngini, formasını və keyfiyyətini qoruyaraq, istifadəçilərə təmiz və sağlam məhsullar təqdim edir.

Quş əti paketləmə maşınları, əsasən iki hissədən ibarətdir: ilkin olaraq, quş əti kəsildikdən sonra, yaxşı şəkildə təmizlənməli və hissələrə ayrılmalıdır. Daha sonra, hazır hissələr, paketləmə maşınlarının daxilindəki əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün yerləşdirilir.

Quş əti paketləmə maşınları, əsasən, aşağıdakı üç növə ayrılır:

  1. Vakuum maşınları: Bu maşınlar, hava zəncirini məhsulun içindən və ya qutusu üzərindən almaq üçün istifadə olunur. Bu sayədə, məhsulun ömrü uzanır və onun keyfiyyəti qorunur.
  2. Map maşınları: Bu maşınlar, məhsulu xüsusi qazlar ilə doldurur və sonra paketləyir. Bu sayədə, məhsulun ömrü uzanır və onun görünüşü və təbii rəngi qorunur.
  3. Sıxışdırma maşınları: Bu maşınlar, məhsulu zəncirə uyğun şəkildə paketləyir və daha sonra onu sıxışdırır. Bu sayədə, məhsulun həcmi azalır və saxlama məsafəsi azalır.

Quş əti paketləmə maşınlarının ən əhəmiyyətli funksiyalarından biri, hava zəncirinə uyğun şəkildə paketləmədir. Bu, quş ətinin uzun müddət saxlanması üçün ən yaxşı yoldur. Ən sonunda, paketlənmiş məhsullar, xüsusi qutulara və ya konteynerlərə yığılır və istehsal prosesinin növbəti mərhələsinə keçid edilir.

Vakuum qablaşdırma maşını

Çəki ölçmə:

Quş əti istehsalında istifadə olunan mexanizmlər arasında bir qrup çəki cihazları da mövcuddur. Bu cihazlar, quşların ağırlığının ölçülməsinə imkan verir və bu, satış üçün hazırlanmış quşların standart ağırlığa malik olduğundan əmin olmağa kömək edir.


Bütün bu mexanizmlər və avadanlıqlar, quşların kəsilməsində, paketlənməsində, həm də ətraf mühitin təmiz saxlanılmaslnda ciddi dəstək təmin edir. Quş əti istehsalı prosesi sırasında, yaxud istehsal meydana gəldikdə, olası təhlükəli atıqların və ya xüsusilə kənar qalan parçaların məhv edilməsi və qarşılıqlı olaraq təmizlənməsi üçün özəl sistemlər mövcuddur.

Ümumiyyətlə, quş əti istehsalı prosesi, kəsinti ilə başlayır və ambalaj prosesində bitir. Bütün bu mərhələlərdə gigiyenik qaydalara əməl olunması vacibdir.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *