Broyler toyuq yetisdirilmesi

Broyler toyuq yetişdirilməsi quşçuluqda vacib bir prosesdir. Broyler toyuqları ət istehsalı üçün yetişdirilən xüsusi bir toyuq cinsidir. Onlar sürətli böyümə və yemin ətə səmərəli çevrilməsi ilə tanınırlar. Bu da onları ət istehsalı üçün məşhur seçim edir. Broylerlər adətən irimiqyaslı şəkildə yetişdirilir və yemlənir. Aşağıda broyler toyuqlarının yetişdirməsi və yemlənməsi haqqında məlumatlar verilmişdir.

Broyler toyuq yetişdirilməsi qaydaları:

 1. Heyvançılıq təlimatları: Broyler toyuqlarının yetişdirilməsi və təbiətə buraxılması prosesində, heyvançılıq sahəsində əhəmiyyətli təlimatlar alınmalıdır. Bu təlimatlar, broyler toyuqlarının məhsuldarlığını, sağlamlığını və yemlənməsini yaxşılaşdırmağa kömək edir.
 2. Yer seçimi: Broyler toyuqlarını yetişdirmək üçün uyğun bir yer seçilməlidir. İdeal olaraq, səhra sahəsi, səsiz və təhlükəsiz bir ərazi tercih edilməlidir. Yetişdiriləcək ərazi təmiz olmalıdır və uyğun təsərrüfat alətləri ilə təchiz edilməlidir.
 3. Ev qurmaq: Broyler toyuqları üçün uyğun şərait yaradılması üçün ev qurulmalıdır. Bu evlər, toyuqların səhiyyəsini, sərinlik və istilik səviyyələrini idarə etməyi təmin edir. Evlər yaxşı təsvir olunmalı, çoxlu toyuq qəbul edə biləcək şəkildə dizayn olunmalı və səsiz hava dövranı təmin etməlidir.
 4. Təmizlik və dezinfeksiya: Evlər və tətbiq edilən alətlər düzgün təmizlənməlidir. Bu, mikrob və xəstəlik yayılmasını qarşılayır. Evlərin təmizliyi düzgün tədbirlərlə hər dəfə toyuq partiyanın dəyişməsindən sonra təmin edilməlidir.
 5. İstilik və istilik idarəetməsi: Broyler toyuqlarının sərinlik və istilik şəraitinə uyğun şəkildə idarə olunması əhəmiyyətlidir. Otaq temperaturası, istilik və istilik cihazlarının düzgün işləməsi təmin edilməlidir. Bu, toyuqların rahatlığını, səhiyyəsini və böyüməsini təmin edir.

Broyler toyuqlarının yemlənməsi qaydaları:

 1. Yem seçimi: Broyler toyuqları üçün uyğun yem seçimi əhəmiyyətlidir. Yemlər, optimal qidalanma tərkibinə sahib olmalıdır. Onlar bitki məmulatları, unlar, proteinlər, yağlar, vitaminlər və minerallar kimi əsas komponentləri içərməlidir. Yemlərin keyfiyyəti və dəyəri, toyuqların sağlamlığı və məhsuldarlığı üçün vacibdir.
 2. Yemləmə qrafiki: Broyler toyuqlarının dərmanlı və səhiyyəli olması üçün düzgün yemləmə qrafiki tətbiq edilməlidir. Yemlər, düzgün vaxtlarda və uyğun miqdarda təmin edilməlidir. Bu, toyuqların sağlamlığını və böyüməsini təmin edir.
 3. Yemlərin təmizliyi və təzəliyi: Broyler toyuqlarına təmin olunan yemlər təmiz və təzə olmalıdır. Yemlər, doğru saxlanılmalı və qorunmalıdır. Yem saxlamaq üçün uyğun şərait təmin edilməlidir, kiçik kənar qablar və düzgün təmizlik tədbirləri tətbiq edilməlidir.
 4. Su təminatı: Broyler toyuqları üçün daima təmiz və təzə suya əhəmiyyət verilməlidir. Su təminatı, toyuqların susuzluğunu qarşılayır və yemlərdən istifadə olunan tərkibin sindirimini təmin edir. Su mənbələri təmiz və sağlam olmalıdır.
 5. Yemlərin keyfiyyətinin monitorinqi: Yemlərin keyfiyyəti və effektivliyi düzgün şəkildə monitorinq edilməlidir. Yemlərin analizi, keyfiyyətini yoxlamaq üçün laboratoriya tədbirləri ilə təmin edilməlidir. Bu, toyuqların sağlamlığını və məhsul keyfiyyətini təmin edir.
 6. Hormonlar və antibiotiklər: Broyler toyuqlarının yemlənməsi zamanı hormonlar və antibiotiklər istifadə olunmamalıdır. Bu, onlara zərər vurur.

Bütün bu proseslər, yüksək keyfiyyətli məhsulların əldə edilməsi üçün bəzi əhəmiyyətli mərhələləri özündə əks etdirir. Bu mərhələlər səhiyyəni, böyüməni, verimliliyi və məhsul keyfiyyətini təmin edir. Sağlam toyuqların yetişdirilməsi və doğru yemlənməsi, bu sahədəki effektivliyi və uğura çatmağı təmin edir.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *