1. Məsələnin araşdırılması və planlama: Quşçuluq sahəsi ilə bağlı araşdırmalar aparılmalı, quşçuluğun inkişafı iqtisadiyyatı və inkişaf yolunu planlamalıdır. Bu, potensial bazarları, qiymətləndirmə strategiyalarını, məhsulun keyfiyyətini və təminatını daxil edir.
  2. Texnologiyalar: Quşçuluq təsərrüfatında texnologiyaların dəyişdirilməsi, inkişaf etdirilməsi və yaxşılaşdırılması mühüm bir faktordur. Bu, ölçüləri, quşlarda istifadə edilən yemlərin keyfiyyətini və məhsulun verimliliyini təmin etmək üçün əhəmiyyətli texnologiyaları daxil edir.
  3. Məlumat: Quşçuluq sahəsi üçün ən yeni məlumatlar və texnologiyaların izlənməsi mühüm bir faktordur. Bu, yenilikləri, sənaye standartlarını və məhsulların keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün lazım olan məlumatları izləmək və tətbiq etmək deməkdir.
  4. Maliyyə: Quşçuluq təsərrüfatının inkişafı üçün maliyyə çətinlikləri yaşamağı aradan qaldırmaq üçün əhəmiyyətli bir faktordur. Quşçuluq işindən əldə edilən məhsulların qiymətləndirilməsi, dəyərini artırmaq üçün marketinq strategiyalarının tətbiqi və sərfəli məhsulun istehsalı bu sahədə maliyyə çətinliklərini aradan qaldırmaq üçün vacibdir.
  5. İnsan resursları: Quşçuluğun inkişafı üçün keyfiyyətli insan gücünün mövcudluğu və onların mütəxəssisliyi və bacarıqları kritik əhəmiyyətə malikdir. Bu səbəbdən, quşçuluq sektoruna yeni və məlumatlı insanların gəlməsi və sənayədə çalışan işçilərin bərpa edilməsi üçün təlim və dəstək proqramlarına ehtiyac var.Quşçuluq təsərrüfatı üçün yaxşı bir insan resursları planlaması, təminatı və təlimi mühüm bir faktordur. İşçilərin yetişməsi, təhsil və təlimləri, işgüzarların məsələləri və sahibkarların təcrübəsi təsərrüfatın yaxşı inkişafını təmin edir.
  6. https://www.rafaaz.com/blog/
  7. Sənaye infrastrukturunun mövcudluğu: Quşçuluq təsərrüfatı üçün lazım olan infrastruktur, müxtəlif miqyaslı quşçuluq fermlərini dəstəkləyən bir çox sənaye infrastrukturunu daxil edir. Bunlar arasında, yem, su, qaz və elektrik təminatı, qabaqcıl istilik və soyutma sistemləri, təzyiqli su sistemləri, zonal ağ şəbəkələri, quşların tibbi və əhəmiyyətli məhsullarının saxlanması və dağıdılması üçün təchizatlar daxildir.
  8. Maliyyəl vəsaitin mövcudluğu: Quşçuluq təsərrüfatının inkişafı üçün mənfi marja həcmli yatırımlar, dəyişən ticarət dövriyyəsi və sezonal bazar dəyişiklikləri kimi bir çox maliyyə problemləri ilə üzləşir. Bu səbəbdən, bank kreditlərinin mövcudluğu və ya dəstək programları, start-up məqsədləri üçün təqdim edilən dəstəklər, quşçuluq sahəsinin inkişafını sürətləndirə bilər.
  9. Piyasa potensialının mövcudluğu: Quşçuluq təsərrüfatı, daxil olmaq üçün böyük bir potensial müştəri bazasına malikdir.quşçuluğun inkişafı

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *